33 VARIASJONAR

12.10.2012 12.12.2012 33 Variations Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1217 Publikum:  1362 Framsyningar:  16