ANTICHRIST

25.01.2013 27.02.2013 Antichrist Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1302 Publikum:  1825 Framsyningar:  23