Bodskapet til Maria

28.01.1993 15.04.1993 L'annonce faite a Marie Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Prøvesalen Arkivnummer:  9305 Publikum:  6275 Framsyningar:  55