Byggmeister Solness

09.09.2023 23.09.2023 Bygmester Solness Norsk Produksjonstype:  Samarbeid Spelestad:  Scene 2 Publikum:  1040 Framsyningar:  7

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking

  Nettsidene til teatret