Den arabiske natta

26.09.2007 02.11.2007 Die arabische Nacht Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Prøvesalen Arkivnummer:  0714 Publikum:  1820 Framsyningar:  19