Faderen

07.05.2022 16.12.2022 Fadren Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Spelestad:  Scene 2 Publikum:  1312 Framsyningar:  15