FEDRA

14.02.2014 06.05.2014 Phedre Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  1404 Publikum:  3464 Framsyningar:  17