FØR SOLNEDGANG

05.11.2008 29.11.2008 Vor Sonnenuntergang Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Prøvesalen Arkivnummer:  0809 Publikum:  1249 Framsyningar:  21