Hair

31.08.2006 10.02.2007 Hair Musikal Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  0610 Publikum:  65287 Framsyningar:  102