Kirsebærblom i Nordfjellet Den heilage Narukami - Meditasjon

03.09.1982 Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  M689 F605 P586 Publikum:  1248 Framsyningar:  24