Lehmantrilogien

27.08.2021 15.01.2022 Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Hovudscenen Publikum:  2314 Framsyningar:  7