Lærde damer

06.09.1984 08.11.1984 Les Femmes Savantes Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  M718 F634 P615 Publikum:  13379 Framsyningar:  37