Mor Courage og barna hennar

11.04.1986 14.06.1986 Mutter Courage und ihre Kinder Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  M735 F651 P632 Publikum:  17914 Framsyningar:  46