Ordet

17.10.1991 19.12.1992 Ordet Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  9104 Publikum:  12051 Framsyningar:  67