Som skrevet står… med Svein Tindberg

10.09.2004 Produksjonstype:  Anna - Suppeteateret Spelestad:  Midtgolvet

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking