Søndagsbarn

24.05.1986 13.06.1986 Sonnstagskinder Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  M740 F656 PR638 Publikum:  961 Framsyningar:  13