SORGA KLER ELEKTRA

28.04.2012 13.06.2017 Mourning Becomes Electra Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1209 Publikum:  6548 Framsyningar:  49