Taus musikk

04.09.2004 23.10.2004 Tyst musik Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  0409 Publikum:  1707 Framsyningar:  23