The Book of Mormon

02.09.2017 The Book of Mormon Musikal Produksjonstype:  Samarbeid Kilden Teater og Konserthus, Kristiansand
Noregspremiere
Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  1710 Publikum:  210871 Framsyningar:  292