Ulysses von Itacia

09.09.1983 22.11.1983 Norsk Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  M705 F621 P602 Publikum:  2383 Framsyningar:  34