Varmt / Warm

08.09.2023 09.09.2023 Varmt Norsk Produksjonstype:  Gjestespel tg STAN (Belgia), Maatschappij Discordia
Spelestad:  Scene 3 Publikum:  132 Framsyningar:  2

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking

  Nettsidene til teatret