Antigone

01.02.1991 06.03.1991 Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  9101 Publikum:  17443 Framsyningar:  30