Hamlet

09.05.1987 17.09.1988 Hamlet, Prince of Denmark Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Prøvesalen Arkivnummer:  M755 F673 P654 Publikum:  11706 Framsyningar:  81