Ivanov

07.02.1985 02.03.1985 Ivanov Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  M725 F641 P622 Publikum:  1366 Framsyningar:  23