Jesus Christ Superstar

29.03.1990 07.07.1990 Jesus Christ Superstar Musikal Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  903 Publikum:  48126 Framsyningar:  74