Kjærleiken overraskar igjen

15.01.2010 26.03.2010 La Seconde Surprise de l'amour (1727) Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1001 Publikum:  2898 Framsyningar:  27