Romeo og Julie

05.03.2016 07.12.2017 Romeo and Juliet Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1605 Publikum:  12449 Framsyningar:  75

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking

  Nettsidene til teatret