SHOCKHEADED PETER

30.08.2013 19.05.2015 Shockheaded Peter Musikal Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  1114 Publikum:  33492 Framsyningar:  75