THE KING AND I

18.04.1966 The King and I Musikal Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  M465 F375 P349 Publikum:  35716 Framsyningar:  67

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking