TJUE TUSEN SIDER

10.01.2014 14.05.2014 Zwanzigtausend Seiten Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Noregspremiere
Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  1401 Publikum:  6382 Framsyningar:  23