WEST SIDE STORY

02.04.1965 West Side Story Musikal Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Hovudscenen Arkivnummer:  M457 F367 P337 PL133 Publikum:  63729 Framsyningar:  130

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking