HAMLET

10.10.2014 16.12.2015 Hamlet, Prince of Denmark Produksjonstype:  Eigenproduksjon Spelestad:  Scene 2 Arkivnummer:  1415 Publikum:  8159 Framsyningar:  47