Sjeler i natta

13.11.2003 11.12.2003 Night of the Soul Produksjonstype:  Eigenproduksjon
Skandinaviapremiere
Spelestad:  Prøvesalen Arkivnummer:  0314 Publikum:  1731 Framsyningar:  21